Hållbarhetspolicy

Syftet med hållbarhetspolicyn är att visa hur jag arbetar med och integrerar hållbarhet i företagets arbete och därmed bidrar till följande av FN:s globala mål för hållbar utveckling.  

Mobirise

3 God hälsa och välbefinnande

Allt börjar med en själv. För att jag ska kunna arbeta mot de globala hållbarhetsmålen och göra ett gott jobb åt mina kunder, är det viktigt att jag tar hand om min egen hälsa. Detta gör jag genom att:
• Hålla mig i god form genom cykling, promenad och vila
• Tänka på vad jag äter
När jag mår bra följer fokus och service på högsta nivå!
 

Mobirise

5 Jämställdhet

Jag arbetar för en inkluderande marknadsföring som är jämställd och jämlik. I allt material jag tar fram är det viktigt att kundernas målgrupper kan känna igen sig oavsett:
• Kön
• Etnicitet
• Religion
• Funktionsvariation
• Ålder 

Mobirise

12 Hållbar konsumtion och produktion

Jag arbetar aktivt för att minska företagets påverkan på miljö och klimat. Det gör jag bland annat genom att:
• Minimera uppkomsten av avfall samt källsortera det avfall som trots allt uppstår
• Åka kollektivt och cykla i den utsträckning det går
• Minimera resor genom att samordna ärenden och kundmöten
• Välja klimatkompenserade resor 

© Fredrik Collijn AB. All Rights Reserved.

Mobirise web maker - Get now